contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
Գլխավոր Գլխավոր Ներբեռնման որոնում Ներբեռնման որոնում Վերև Վերև
Բաժին: Ֆիզիկա
Էջ 1 ( 6-ից)
 
Ֆայլեր.
zip.png Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան HOT

(14 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
274.01 KB
914
zip.png Մեխանիկական շարժում HOT

(8 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
200.79 KB
909
zip.png Տեղափոխություն HOT

(6 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
6.96 KB
663
zip.png Հավասարաչափ շարժման արագությունը HOT

(6 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
199.9 KB
914
zip.png Հավասարաչափ շարժման արագության գրաֆիկը HOT

(7 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
101.92 KB
671
zip.png Շարժման հարաբերականությունը HOT

(6 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
19.13 KB
589
zip.png Շարժումների անկախության օրենքը HOT

(3 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
11.13 KB
595
zip.png Ազատ անկում HOT

(4 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
4.16 KB
831
zip.png Անկյան տակ նետված մարմնի շարժումը HOT

(4 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
38.54 KB
673
zip.png Իներցիա HOT

(7 քվեարկում)

DownloadՏեղադրվել է
Ծավալը
Ներբեռնումներ
2013-06-01
4.31 MB
900

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top