Հիմա 66  հյուր և 2 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

116. Տրված է ABCDA1B1C1D1 զուգահեռանիստը: Ապացուցեք, որ ա) DC^B1C1, և AB^A1D1, եթե ÐBAD=90º:   Լուծումը

117. ABCD քառանիստում BC^AD: Ապացուցեք, որ AD^MN, որտեղ M-ը և N-ը AB և AC կողերի միջնակետերն են:   Լուծումը

119. OA ուղիղը ուղահայաց է OBC հարթությանը, O կետը AD հատվածի միջնակետն է: Ապացուցեք, որ ա) AB=DB, գ) OB=OC, եթե AB=AC:   Լուծումը

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top