contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Համահարթ վեկտորներ

371. ABCD քառանիստում BCD նիստի միջնագծերը հատվում են O կետում: Ապացուցեք, որ AO հատվածի երկարությունը փոքր է A ընդհանուր գագաթով կողերի երկարությունների գումարի մեկ երորդից:   Լուծումը

374. AB և CD հատվածները ընկած չեն միևնույն հարթության մեջ, M և N կետերը այդ հատվածների միջնակետերն են: Ապացուցեք, որ МN<(AC+BD)/2:   Լուծումը

375. ABCD քառանիստում К և M կետերը AB և CD կողերի միջնակետերն են: Ապացուցեք, որ KC, KD, MA և MB հատվածների միջնակետերը ին-որ զուգահեռագծի գագաթներ են:   Լուծումը

386. ABCD զուգահեռագծի անկյունագծերը հատվում են O կետում: Ապացուցեք, որ տարածության ցանկացած M կետի համար տեղի ունի MO<(MA+MB+MC+MD)/4 անհավասարությունը:   Լուծումը

397.  ABCD քառանիստում M և N կետերը, համապատասխանաբար, ADB և BDC նիստերի միջնագծերի հատման կետերն են: Ապացուցեք, որ MN||AC, և գտեք այդ հատվածների հարաբերությունը:   Լուծումը

399. Ապացուցեք, որ եռանկյունը, որի գագաթները քառանիստի կողմնային իստերի միջնագծերի հատման կետերն են, նման է այդ քառանիստի հիմքին:   Լուծումը

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top