Հիմա 100  հյուր և 3 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

156. Ապացուցեք, որ գլանի առանցքային հատույթը ուղղանկյուն է, որի երկու հանդիպակաց կողմերը գլանի ծնորդներն են իսկ մյուս երկուսը գլանի հիմքերի տրամագծերը: Գտեք առանցքային հատույթի անկյունագիծը, եթե գլանի շառավիղը 1,5մ է, իսկ բարձրությունը` 4մ:    Լուծումը

158. Գլանի առանցքային հատույթը քառակուսի է, որի անկյունագիծը 20սմ է: Այդ անկյունագծի և գլանի ծնորդի կազմած անկյունը 60է: Գտեք. ա) գլանի բարձրությունը, բ) գլանի հիմքի մակերեսը:    Լուծումը

161. Գլանի հիմքի մակերեսը հարաբերում է առանցքային հատույթի մակերեսին, ինչպես √3π:4: Գտեք. ա) գլանի առանցքային հատույթի անկյունագծի և հիմքի հարթության կազմած անկյունը, բ) գլանի առանցքային հատույթի անկյունագծերի կազմած անկյունը:   Լուծումը

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top