Հիմա 74  հյուր և 5 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

289. Ուղղանկյունանիստի անկյունագիծը կողմնային նիստի հարթության հետ կազմում է α անկյուն, իսկ հիմքի հարթության հետ՝ β անկյուն: Գտեք այդ ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը h է:   Լուծումը

291. ABCDA1B1C1D1 ուղղանկյունանիստում B1D անկյունագիծը հիմքի հարթության հետ կազմում է 45o անկյուն, իսկ A1B1BD երկնիստ անկյունը 60o է: Գտեք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա հիմքի անկյունագիծը 12սմ է:   Լուծումը

293. Գտեք ABCA1B1C1 ուղիղ պրիզմայի ծավալը, եթե ÐBAC=90o, BC=37սմ, AB=35սմ, AA1=1,1դմ:   Լուծումը

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top