Հիմա 155  հյուր և 4 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

264. Ապացուցեք, ու եթե գլանին ներգծած եռանկյուն պրիզմայի նիստերից մեկն անցնում է գլանի առանցքով, ապա մյուս երկու նիստերը փոխուղղահայաց են:   Լուծումը

265. 12սմ բարձրությամբ կոնին ներգծած է բուրգ, որի հիմքը 6սմ և 8սմ կողմերով ուղղանկյուն է: Գտեք բուրգի և կոնի լրիվ մակերևույթների մակերեսների հարաբերությունը:   Լուծումը

266. Հատած կոնին ներգծած է կանոնավոր n-անկյուն հատած բուրգ: Հատած կոնի հիմքերի շառավիղներն 2սմ և 5սմ են, իսկ բարձրությունը 4սմ է: Գտեք հատած բուրգի լրիվ մակերևույթների մակերեսը, եթե ա) n=3, բ) n=4, գ) n=6:   Լուծումը

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top