contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

296. Գծագրեք ABCD զուգահեռագիծ և նշեք այնպիսի M կետ, որը համաչափ է D կետին C կետի նկատմամբ: Ապացուցեք, որ SABCD=SAMD:   Լուծումը

297. ABCD ուղղանկյան AD կողմի վրա կառուցված է ADE եռանկյուն այնպես, որ նրա AE և DE կողմերը BC հատվածը հատում են M և N կետերում, ընդ որում՝ M կետը AE հատվածի միջնակետն է: Ապացուցեք, որ SABCD=SADE:   Լուծումը

308. Տրված է ABCD քառակուսին: AD ճառագայթի վրա վերցված է M կետն այնպես, որ AMB=30o, և BM=20սմ: Գտեք այդ քառակուսու մակերեսը:   Լուծումը

310. ABCD ուղղանկյան A և D անկյունների կիսորդները BC կողմի հետ հատվում են միևնույն M կետում: Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի է, որ նրա պարագիծը 42սմ է:   Լուծումը

320. Զուգահեռագծի սուր անկյունը 30o է, իսկ բութ անկյան գագաթից տարված բարձրությունները հավասար են 2սմ և 3սմ: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:   Լուծումը

325. Որոշեք զուգահեռագծի պարագիծը, եթե նրա կից կողմերի տարբերությունը 10սմ է, իսկ բարձրությունները հարաբերում են, ինչպես 3:5:   Լուծումը

331. Եռանկյան երկու կողմերն են 7,5սմ և 3,2սմ: Դրանցից մեծին տարված բարձրությունը 2,4սմ է: Գտեք տրված կողմերից փոքրին տարված բարձրությունը:   Լուծումը

338. Համեմատեք այն երկու եռանկյունների մակերեսները, որոնց տրոհվում է տրված եռանկյունն իր միջնագծով:   Լուծումը

340. ABC եռանկյան AB և AC կողմերի վրա վերցված են համապատասխանաբար M և N կետերն այնպես, որ AB=2AM, AC=3AN: Գտեք ABC և AMN եռանկյունների մակերեսների հարաբերությունը:   Լուծումը

341. Գծեք ABC եռանկյուն: A գագաթով տարեք երեք այնպիսի ուղիղներ, որ դրանք եռանկյունը տրոհեն չորս միմյանց հավասար մակերեսով եռանկյունների:   Լուծումը

342. Ապացուցեք, որ շեղանկյան մակերեսը հավասար է անկյունագծերի արտադրյալի կեսին: Հաշվեք շեղանկյան մակերեսը, եթե նրա անկյունագծերը հավասար են. ա) 3,2դմ և 14սմ, բ) 4,6դմ և 2դմ:   Լուծումը

344. Ուռուցիկ քառանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են: Ապացուցեք, որ այդ քառանկյան մակերեսը հավասար է անկյունագծերի արտադրյալի կեսին:   Լուծումը

348. Հավասարասրուն սեղանի պարագիծը 32սմ է, սրունքը՝ 5սմ, իսկ մակերեսը՝  44սմ2: Գտեք սեղանի բարձրությունը:   Լուծումը

373. Ապացուցեք, որ հավասարակողմ եռանկյան մակերեսը հաշվվում է S=√3a2/4 բանաձևով, որտեղ a-ն եռանկյան կողմն է: Գտեք հավասարակողմ եռանկյան մակերեսը, եթե նրա կողմը հավասար է. ա) 4սմ, բ) 1,2սմ, գ) 2√2 սմ:   Լուծումը

376. Գտեք 10սմ, 10սմ, 12սմ կողմերով եռանկյան բարձրությունները:   Լուծումը

380. Ուղղանկյուն սեղանի հիմքերը 9սմ և 18սմ են, իսկ մեծ սրունքը՝ 15սմ: Գտեք սեղանի մակերեսը:   Լուծումը

385. Եռանկյան երկու կողմերն են 30սմ և 25սմ, իսկ երրորդ կողմին տարված բարձրությունը՝ 24սմ: Գտեք երրորդ կողմը:   Լուծումը

405. Ապացուցեք, որ հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան էջի վրա կառուցված քառակուսու մակերեսը կրկնակի մեծ է, քան ներքնաձիգին տարված բարձրության վրա կառուցված քառակուսու մակերեսը:   Լուծումը

407. Զուգահեռագծի բարձրություններն են 5սմ և 4սմ, իսկ պարագիծը՝ 42սմ: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:   Լուծումը

408. Գտեք զուգահեռագծի պարագիծը, եթե նրա մակերեսը 24սմ2 է, իսկ անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունը կողմերից հավասար է 2սմ և 3սմ:   Լուծումը

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top