Հիմա 73  հյուր և 2 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

441. Տրված է A1A2A3A4A5A6 վեցանկյունը, որի բոլոր անկյունները հավասար են: Ապացուցեք, որ A1A2-A4A5=A5A6-A2A3=A3A4-A6A1:   Լուծումը

442. a1, a2, a3, a4, a5 և a6 դրական թվերը բավարարում են a1-a4=a5-a2=a3-a6 պայմաններին: Ապացուցեք, որ գոյություն ունի A1A2A3A4A5A6 ուռուցիկ վեցանկյուն, որի բոլոր անկյունները հավասար են, ընդ որում` A1A2=a1, A2A3=a2, A3A4=a3, A4A5=a4, A5A6=a5, A6A1=a6:   Լուծումը

443. Ապացուցեք, որ կամայական ուռուցիկ քառանկյան ձև ունեցող միատեսակ սալիկներով կարելի է այնպես երեսպատել սալահատակը, որ ամբողջությամբ ծածկի տակ ներառվի հարթության մաս հանդիսացող ցանկացած հարթակ:   Լուծումը

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top