Հիմա 105  հյուր և 4 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

316. Տրված են ABCD ուղղանկյան կից կողմերը` AB=1սմ և AD√3=սմ: Տարված են ուղղանկյան անկյունագծերը, որոնք հատվում են O կետում: Գտեք վեկտորների սկալյար արտադրյալները. ա) OA և OB, բ) ՕA և OD, գ) AB և AC, դ) AD և AC:   Լուծումը

319. Գտեք ABC եռանկյան մակերեսը, եթե. ա) A=α, իսկ B և C գագաթներից տարված բարձրությունները համապատասխանաբար հավասար են hb և hc, բ) A=α, B=β, իսկ B գագաթից տարված բարձրությունը հավասար է h:   Լուծումը

322. ABC եռանկյան մեջ AB=3սմ, BC=4սմ: BD-ն եռանկյան կիսորդ է, և ABD=α: Գտեք ABD եռանկյան մակերեսը:   Լուծումը

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top