Հիմա 119  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Article Index

59. Զուգահեռագծի մակերեսը  (Օգնություն)

60. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի կապը  

(Օգնություն)

61. Պյութագորասի թեորեմը  (Օգնություն)

62. Կետերի հեռավորությունը և հատվածի միջնակետը  (Օգնություն)

63. Ուղղի և շրջանագծի հավասարումները  (Օգնություն)

64. Վեկտորի կոորդինատները  (Օգնություն)

65. Վեկտորների գումարումը  (Օգնություն)

66. Եռանկյուննների նմանության I հայտանիշը  (Օգնություն)

67. Եռանկյունների նմանության II հայտանիշը  (Օգնություն)

68. Համեմատական հատվածներ ուղղանկյուն եռանկյան մեջ 1  (Օգնություն)

69. Համեմատական հատվածներ ուղղանկյուն եռանկյան մեջ 2  (Օգնություն)

70. Եռանկյան կիսորդի հատկությունը  (Օգնություն)

71. 0°-180° անկյունների սինուսի ու կոսինուսի սահմանումը  (Օգնություն)

72. Սինուսների թեորեմը (Օգնություն)

73. Եռանկյան մակերեսի հաշվումը  (Օգնություն)

74. Շրջանագծի երկարությունը, π թիվը  (Օգնություն)

75. Շրջանագծի աղեղի երկարությունը  (Օգնություն)

 

Տարածաչափություն

76. Հատվող ուղիղներ, նրանց կազմած անկյունը  (Օգնություն)

77. Զուգահեռ և խաչվող ուղիղներ (Օգնություն)

78. Խաչվող ուղիղների կազմած անկյունը (Օգնություն)

79. Հարթությանն ուղղահայաց ու թեք (Օգնություն)

80. Երեք ուղղահայացների թեորեմը (Օգնություն)

81. Զուգահեռ հարթությունների հատկությունը (Օգնություն)

82. Հարթությունների զուգահեռության հայտանիշը (Օգնություն)

83. Տրված հարթությանը զուգահեռ ուղղով անցնող հարթության ու տրված հարթության հատման գծի հատկությունը (Օգնություն)

84. Երկնիստ անկյուն (Օգնություն)

85. Ուղղանկյունանիստ, նրա տարրերը (Օգնություն)

86. Խորանարդ, նրա տարրերը  (Օգնություն)

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top