contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

1. Հաշվեք \(\frac{{{P_{20}}}}{{{P_5} \cdot {P_{16}}}}\):     Լուծումը

2. Հաշվեք \(\frac{{A_{10}^7 \cdot {P_4}}}{{C_8^4 \cdot A_{16}^2}}\):   Լուծումը

3. Հաշվեք  \(\frac{{A_{20}^6 + A_{20}^5}}{{A_{20}^4}}\):   Լուծումը 

1. Եթե գլանային մակերևույթի որևէ F կետ պատկանում է գլանի առանցքով անցնող կամ առանցքին զուգահեռ α հարթությանը, ապա α հարթությանն է պատկանում F կետով անցնող ծնորդը:
 

Ապացույց: Ենթադրենք հակառակը` այդ ծնորդը չի պատկանում α հարթությանը: Այդ դեպքում այն կհատեր α հարթությունը: Քանի որ գլանի առանցքը և ծնորդը զուգահեռ են, ապա գլանի առանցքը ևս կհատեր α հարթությունը: Բայց դա հնարավոր չէ, քանի որ, ըստ պայմանի, գլանի առանցքը կամ ընկած է α հարթության  մեջ, կամ զուգահեռ  է  α  հարթությանը: 

Հետևանք: Եթե գլանը հատված է նրա առանցքին զուգահեռ հարթությամբ, ապա գլանային մակերևույթը հատվում է ծնորդներով, և հատույթը ուղղանկյուն է:

Ապացույց: Ըստ 1 կետի գլանային մակերևույթը կհատվի միայն ծնորդներով: Եվ քանի որ գլանի ծնորդները զուգահեռ և հավասար են, ապա հատույթը զուգահեռագիծ է: Բացի այդ, ծնորդները ուղղահայաց են հիմքերին, ուրեմն հատույթը ուղղանկյուն է:

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

264. Ապացուցեք, որ հավասարակողմ եռանկյան անկյուններից յուրաքանչյուրը 60o է:   Լուծումը

265. Ապացուցեք, որ հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունները սուր են:   Լուծումը

270. ABC եռանկյան AM միջնագիծը հավասար է BC կողմի կեսին: Ապացուցեք, որ DABC–ն ուղղանկյուն եռանկյուն է:   Լուծումը

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

504.   Լուծումը

506.   Լուծումը

507.   Լուծումը

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

296. Գծագրեք ABCD զուգահեռագիծ և նշեք այնպիսի M կետ, որը համաչափ է D կետին C կետի նկատմամբ: Ապացուցեք, որ SABCD=SAMD:   Լուծումը

297. ABCD ուղղանկյան AD կողմի վրա կառուցված է ADE եռանկյուն այնպես, որ նրա AE և DE կողմերը BC հատվածը հատում են M և N կետերում, ընդ որում՝ M կետը AE հատվածի միջնակետն է: Ապացուցեք, որ SABCD=SADE:   Լուծումը

308. Տրված է ABCD քառակուսին: AD ճառագայթի վրա վերցված է M կետն այնպես, որ AMB=30o, և BM=20սմ: Գտեք այդ քառակուսու մակերեսը:   Լուծումը

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top