contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

16. a և b զուգահեռ ուղիղներն ընկածեն α հարթության մեջ: Ապացուցեք, որ a և b ուղիղները հատող  c ուղիղը ևս ընկած է α հարթության մեջ:   Լուծումը

19. ABCD զուգահեռագծի AB և BC կողմերը հատում են α հարթությունը: Ապացուցեք, որ AD և DC ուղիղները նույնպես հատում են α հարթությունը:   Լուծումը

21. ABC և ABD եռանկյուններն ընկած չեն մի հարթության մեջ: Ապացուցեք, որ CD հատվածին զուգահեռ ցանկացած ուղիղ հատում այդ եռանկյունների հարթությունները:   Լուծումը 

Register to read more...

Մուտք

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top