Հիմա 93  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

1. Չկատարելով բազմապատկումներ պարզեք բաժանվո՞ւմ է արդյոք  37·124 +21·124 + 58·554-ը 678-ի:

2. Ֆուտբոլային թիմի 11 անդամների միջին տարիքը 22 է: Երբ խաղացողներից մեկին դաշտից հեռացրին, մնացածների միջին տարիքը դարձավ 21: Քանի՞ տարեկան էր հեռացված խաղացողը:

3. Փոխանակման կետում կատարվում են երկու տեսակ գործողություններ.

1) վերցնում են 2 եվրո, վերադարձնում 3 դոլար և մի կոնֆետ նվեր,

2) վերցնում են 5 դոլար, վերադարձնում 3 եվրո և մի կոնֆետ նվեր:

Երբ Բուրատինոն եկավ փոխանակնամ կետ, նա միայն դոլորներ ուներ: Երբ հեռանում էր նրա դոլարները քչացել էին, եվրո էլի չուներ, բայց ուներ 50 կոնֆետ: Քանի՞ դոլար էր պակասել բուրատինոյի մոտ:

4. A բնական թվի 2%-ը մեծ է B բնական թվի 3%-ից: Ճի՞շտ է արդյոք, որ A-ի 5%-ը մեծ է B-ի 7%-ից:

Լուծումներն ուղարկեք միայն This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. հասցեով, մինչև փետրվարի 20-ը:

Հիմնավորեք լուծումները, միայն պատասխանները մի ուղարկեք: Նշեք Ձեր և Ձեր մաթեմատիկայի ուսուցչի անունը, ազգանունը, դպրոցն ու դասարանը: 

 Մրցույթի արդյունքները ամփոփված են (տես հաղթողներ բաժինը): Տեղադրում եմ խնդիրների լուծումները:

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

1. 37·124 +21·124 + 58·554=124(37+21)+58*554=58*(124+554)=58*678:

2. Ըստ խնդրի պայմանի 11 խաղացողների գումարային տարիքը 11*22=242 է: Քանի որ խաղացողներից մեկին դաշտից հեռացնելուց հետո, մնացածների միջին տարիքը 21 է, ապա մնացած 10-ի գումարային տարիքը 10*21=210 է: Ուրեմն դաշտից հեռացված խաղացողի տարիքը` 242-210=32 է:

3. Քանի որ Բուրատինոն ստացել է 50 կոնֆետ, ապա նա կատարել է 50 փոխանակում: Քանի որ գնալիս նա եվրո չուներ, ապա ստացած եվրոները նորից փոխանակել էր դոլարների: Բայց երկրորդ տիպի երկու գործողության արդյունքում ստացած եվրոներից ազատվելու համար անհրաժեշտ է առաջին տիպի 3 գործողություն: Այսպիսով նա 30 անգամ ստացել է 3 դոլար և 20 անգամ տվել է 5 դոլոր: Ուրեմն նրա դոլորները պակացել են 20*5-30*3=10 դոլարով:

4. Այո: Քանի որ A թվի 2%-ը մեծ է B թվի 3%-ից, ապա A թվի 4%-ը մեծ է B թվի 6%-ից և A թվի 1%-ը մեծ է B թվի 1%-ից: Ուրեմն A թվի 5%-ը մեծ է B թվի 7%-ից:

Հաղթողների և նրանց ուսուցիչների համար Անտարես ընկերությունը սահմանել է հետևյալ մրցանակները.

I մրցանակ

chinastan

II մրցանակ

angleren

III մրցանակ

 8_3

Ուսուցչի մրցանակ

gebra_g1 gebra_d   կամ   bulgakov

antares_logo.png

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top