Հիմա 119  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

 

gagik1

   

Գագիկ Վորոշի Աղեկյան

Ֆիզ-մաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատում է Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանում:

Բազմաթիվ հոդվածների և հետևյալ գրքերի հեղինակն է.

1. Օժտված երեխաների մրցույթ – "Քվանտ" վարժարան: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Քվանտ" հրատ., 2001:

2. Երկրաչափություն: Խնդրագիրք–տեղեկատու: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Քվանտ" հրատ., 2001:

3. Երկրաչափություն 6-8. լուծումների ուղեցույց: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Քվանտ" հրատ., 2003:

4. Երկրաչափություն 9-10. լուծումների ուղեցույց: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Քվանտ" հրատ., 2004:

5. Օժտված երեխաների մրցույթ – "Քվանտ" վարժարան: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Քվանտ" հրատ., 2005:

6. Алгебра. Пособие по математике для абитуриентов.   - Ер.: Изд- во РАУ, 2007. (համահեղինակ):

7. Ֆունկցիա: Ուս. ձեռնարկ:–Եր.: "Զանգակ-97" հրատ., 2007: + CD

8. Тесты по математике вступительных экзаменов в РАУ. -Ер.: Изд-во РАУ, 2008. (համահեղինակ):

9. Մաթեմատիկայի թեստային առաջադրանքների շտեմարան: –Եր.: "Զանգակ-97" հրատ., 2009: + CD

10. Երկրաչափություն 7-9 լուծումներ: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Լուսաբաց" հրատ., 2009:

11. Երկրաչափության խնդրագիրք. ցուցումներով և ուսուցողական սկավառակով: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Լուսաբաց" հրատ., 2009: + CD

        12. GeoGebra-Դինամիկ մաթեմատիկա բոլորի համար: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Անտարես" հրատ.,2012: +CD

        13. Մաթեմատիկայի շտեմարան. Պնդումների փնջեր. Մաս 1, Լուծումներ: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Էդիտ Պրինտ" հրատ.,2020: 

14. Մաթեմատիկայի շտեմարան. Պնդումների փնջեր. Մաս 2, Լուծումներ: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Էդիտ Պրինտ" հրատ.,2021: 

15. Մաթեմատիկայի շտեմարան. Երկրաչափություն, Լուծումներ: Ուս. ձեռնարկ.–Եր.: "Էդիտ Պրինտ" հրատ.,2021: 

16. Երկրաչափություն 7: Դասագիրք,–Եր.: "Էդիտ Պրինտ" հրատ.,2023:

17. Երկրաչափություն 7. Մեթոդական ձեռնարկ: –Եր.: "Էդիտ Պրինտ" հրատ.,2023: 

18. Երկրաչափություն 10 (հենքային ծրագիր): Դասագիրք,–Եր.: "Էդիտ Պրինտ" հրատ.,2024:

19. Երկրաչափություն 10. Մեթոդական ձեռնարկ: –Եր.: "Էդիտ Պրինտ" հրատ.,2024:  

20. Երկրաչափություն 8: Դասագիրք,–Եր.: "Էդիտ Պրինտ" հրատ.,2024:

21. Երկրաչափություն 8. Մեթոդական ձեռնարկ: –Եր.: "Էդիտ Պրինտ" հրատ.,2024: 

 

        

                                             

 

__________________________

        Խմբագրել է երկու դասագիրք.

                 1. Ս.Մ.Նիկոլսկի և ուրիշներ Մաթեմատիկա 5,

                 2. Ս.Մ.Նիկոլսկի և ուրիշներ Մաթեմատիկա 6:

Հայերեն է թարգմանել.  

1. դինամիկ մաթեմատիկայի GeoGebra ծրագիրը,

2. Էլեկտրոնային թեստեր կազմելու և թեստավորման MyTestXPro ծրագիրը:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top