Հիմա 108  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գիրքը գրվել է GeoGebra 4-ի ժամանակ, երբ դեռ Գեոգեբրան չուներ եռաչափ (3D) գործիքներ։
Նոր տարբերակը ունի նաև այլ տարբերություններ, օրինակ, պատկերակների (իկոնկաների) որոշ տարբերություններ կան։ Բայց դրանք էական խոչընդոտ չեն Գեոգեբրան ուսումնասիրելու համար, ուղղակի այդ մասին պետք է իմանալ` որոշ թյուրիմացություններից խուսափելու համար։  
Եթե սկզբի համար ուզեք ունենալ GeoGebra 4, ապա այն կարող եք ներբեռնել այստեղից։

Երկու խոսք

1․GeoGebra-ի տեղադրումը և գործարկումը

2.Մենյուներ, գործիքներ, հրամաններ

2.1 Առաջին ծանոթությունը

2.2 Շարունակենք ծանոթությունը

2.3 Հրամանների մուտքագրումը

2․4 GeoGebra-ի գծագրի արտահանումը փոխանակման բուֆեր

3.Երկրաչափական մոդելներ

3.1 Եռանկյանն արտագծած շրջանագծի կառուցումը

3.2 Քառակուսու կառուցումը

3.3. Հավասարակողմ եռանկյան կառուցումը

3.4 Կանոնավոր վեցանկյան կառուցումը

4.Հանրահաշվական մոդելներ, հրամանների ու ֆունկցիաների մուտքագրումը

4.1 Գրություն և սողնակ գործիքները

4.2 Գծային հավասարումների համակարգի լուծման վիզուալիզացիան

4.3 Պարամետրերից կախված քառակուսային բազմանդամի ուսումնասիրումը

     Պարամետրի ներկայացումը սողնակով

4.4 Շրջանագծի շոշափողի կառուցումը մուտքագրումների միջոցով

4.5 հավասարման լուծման վիզուալիզացիան

4.6 Սինուսոիդային ալիքների վերադրումը

5. Համաչափություն, պտույտ

5.1 Համաչափ կետի կոորդինատները

5.2 Բազմանկյան պտտումը

6.Հաջորդականություններ, անիմացիա

6.1 Հաջորդականություններ

     Հաջորդականությունների օրինակներ

6.2 Անիմացիա

      Անկյան սինուսի սահմանումը և գրաֆիկը

7.Աղյուսակներ, հավանականություններ ու վիճակագրություն

7.1 Աղյուսակները GeoGebra-ում

      Աղյուսակների լրացումը

     Աղյուսակի լրացումը ինչ-որ օրինաչափությամբ

7.2 Մոտարկում

7.3 Վիճակագրության հիմնական հրամաններ

8.Խառը մոդելներ

8.1 Բնական թվերի բազմապատկման վիզուալիզացիան

8.2 Բեզեի կորեր

8.3 Ստորին և վերին ինտեգրալային գումարներ

9.Այլ հնարավորություններ

9.1 Geogebra գծագրի պահելը որպես նկար

9.2 Նկարի ներմուծումը GeoGebra և աշխատանքը դրա հետ

     Նկարի ներմուծումը

     Նկարի չափերի փոխելը և նկարի համաչափի ստեղծելը

     Նկարի ձևափոխումը

     Նկարի համաչափի հատկությունների ուսումնասիրումը

9.3 Նոր գործիք

     Գործիքի ստեղծումը

     Նոր գործիքի պահելը

     Սերպինսկու եռանկյուն

     Նոր գործիքի ներմուծումը

10.GeoGebra-ի կիրառումը կամ լաբորատոր աշխատանքներ

10.1 Հայտնաբերենք մինչև անցնելը

       Լաբորատոր աշխատանք 1. Եռանկյան անկյունների գումարը

       Լաբորատոր աշխատանք 2. Գծային ֆունկցիայի պարամետրերը

      Լաբորատոր աշխատանք 3. Մեծագույն մակերես ունեցող ուղղանկյունը

10.2 Ցուցադրենք արդեն անցածը

     Լաբորատոր աշխատանք 4. Զուգահեռագծի հատկությունները

     Լաբորատոր աշխատանք 5. Գրաֆիկի շոշափողը և նրա թեքությունը

10.3 Կիրառենք մեր գիտելիքները

    Լաբորատոր աշխատանք 6. Շրջանագծի կենտրոնի կառուցումը

    Լաբորատոր աշխատանք 7. Տվյալ կետում գագաթ ունեցող և տրված անկյան կեսին հավասար անկյան կառուցումը

    Լաբորատոր աշխատանք 8. Եռանկյանը ներգծված շրջանագծի կառուցումը

10.4 Փորձենք ընդհանրացնել

    Լաբորատոր աշխատանք 9. Եռանկյան միջնագծերի հատկության ընդհանրացումը

10.5 Ի՞նչ կլինի, եթե…

    Լաբորատոր աշխատանք 10. Եռանկյան կիսորդների հատման կետի հետագիծը

10.6 Ո՞ր դեպքում է, որ…

    Լաբորատոր աշխատանք 11. Կիսորդ, միջնագիծ, թե՞ բարձրություն

10.7 Տարածաչափություն

11.Հավելված

11.1. Մաթեմատիկական ֆունկցիաների աղյուսակ

11.2. Բացատրական բառարան 

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top