Հիմա 123  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
2.1 Առաջին ծանոթությունը
GeoGebra-ի գլխավոր պատուհա­նում տեսնում եք մենյուները (դրան­ցից յուրաքանչյուրն ունի իր ենթա­մենյուները), գործիքները (սրանք էլ ունեն այդ խմբի գործիքներ պարու­նակող կախվող վահանակներ), Օբյեկտների վահանակը,  Կտավը և Մուտ­­քագրման դաշտը: Գլխավոր պատուհանն օգտագործողի հայեցողությամբ կա­­րող է այլ տեսք ընդու­նել: Օրինակ, կարող եք Տեսք մենյուի են­թա­­­մեն­յու­ներից նշել նաև Աղ­յուսակ տողը, ու գլխավոր պատուհանը կընդունի հետևյալ տեսքը:

Վճարովի բաժին (Ինչպես օգտվել տես այստեղ)

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top