Հիմա 97  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
7.1 Աղյուսակները GeoGebra-ում

Ինչպես արդեն ասվել է GeoGebra-ն ունի օբյեկտները ներկայացնելու տարբեր հնարավորու­թյուններ` Օբյեկտների վահանակը, Կտավը և էլ­եկ­տրոնային աղյուսա­կը:  Դրանք փոխկապակցված են և անկախ նրա­նից թե օբյեկտը որ եղանակով է ստեղծվել, եթե ներկայուցումներից մե­կում փոփոխություն է արվում, ապա մյուսներն ավտոմատ համա­պա­տաս­խան փոփոխություն են կրում:

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ) 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top