Հիմա 197  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

1. Օնլայն վերլուծում պարզ արտադրիչների

Ցուցադրվում են բոլոր միջանկյալ քայլերը:

  Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ:

2. Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի օնլայն հաշվարկ

Ցուցադրվում են բոլոր միջանկյալ քայլերը:

Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։ 

3. Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկի օնլայն հաշվարկ

Ցուցադրվում են բոլոր միջանկյալ քայլերը:

Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

4. Խառը թվերի և կոտորակների օնլայն գումարում ու հանում

Ցուցադրվում են բոլոր միջանկյալ քայլերը:

Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

5. Քառակուսի հավասարումների օնլայն լուծում

Ի տարբերություն նմանատիպ այլ գործիքների.

♦  եռանդամը մուտքագրվում է ամբողջությամբ և ոչ թե գործակիցները առանձին-առանձին, դրանց համար նախատեսված դաշտերում,

♦  թերի հավասարումները լուծվում են առանց դիսկրիմինանատի (տարբերիչի),

♦  ցուցադրվում են լուծման քայլերը,

♦  եթե արմատները իռացիոնալ են, ապա տրվում են դրանց և ճշգրիտ արտահայտությունները, և մոտավոր արժեքները,

♦  Հատկապես կարևոր է, որ եռանդամը կարող եք մուտքագրել առանց ստանդարտ տեսքի բերելու: Օրինակ, այսպես.  (2x-1)(3+x)+8x-9:

Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

6. Անջատեք լրիվ քառակուսի օնլայն

Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

7. Քառակուսի անհավասարումների օնլայն լուծում

  Քառակուսի հավասարման արմատները գտնելու քայլերը տեսնելու համար կարող եք օգտվել 5-րդ գործիքից:

   Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

8. Ռացիոնալ հավասարումների օնլայն լուծում

  Ցուցադրվում են միջանկյալ քայլերը, բացի քառակուսի հավասարման արմատները գտնելու քայլերից: Դրանք տեսնելու համար կարող եք օգտվել 5-րդ գործիքից:

     Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

9. Գծային հավասարումների համակարգի օնլայն լուծում

Ճիշտ է լուծման քայլերը չեն ցուցադրվում, բայց եթե գրքում պատասխանը չկա կամ համակարգն առաջացել է խնդրի լուծման ընթացքում, ապա նման գործիք ունենալը բավականին կարևոր է դառնում:

Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

10. Ոչ գծային հավասարումների համակարգի օնլայն լուծում

Ճիշտ է լուծման քայլերը չեն ցուցադրվում, բայց եթե գրքում պատասխանը չկա կամ համակարգն առաջացել է խնդրի լուծման ընթացքում, ապա նման գործիք ունենալը բավականին կարևոր է դառնում:

Ուշադրություն։  x-ի և y-ի արտադրյալը անպայման գրեք  x*y  տեսքով:

Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

11. Անորոշ ինտեգրալների հաշվում

    Ուշադրություն։ Կա գրելաձևերի որոշ տարբերություններ։ Օրինակ, արք-ը գրվում է ոչ թե arc,  այլ a,  իսկ տանգենսը՝ ոչ թե tg, այլ tan:

    Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

12. n-րդ աստիճանի արմատ կոմպլեքս թվից

    Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

13. Ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում

    Ուշադրություն։ Կա գրելաձևերի որոշ տարբերություններ։ Օրինակ, արք-ը գրվում է ոչ թե arc,  այլ a,  իսկ տանգենսը՝ ոչ թե tg, այլ tan:

    Գործիքի աշխատանքը ցուցադրող վիդեոն այստեղ։

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top