Հիմա 377  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

1. Տրված է \(a\) պարամետրով \(f(x) = 5{x^2} - 2ax - 9a\) քառակուսային եռանդամը: 

1. \(a\)-ի ցանկացած բնական արժեքի դեպքում \(f(x) = 0\) հավասարումն ունի արմատ:

2. \(a =  - 45\) դեպքում եռանդամը լրիվ քառակուսի է:

3. \(a \in [ - 5;\,\,0]\)  դեպքում եռանդամն արմատ չունի:

4. \(a = 5\) դեպքում եռանդամի փոքրագույն արժեքը 1-ն է:

5. \(a \in (0;\,\, + \infty )\) դեպքում եռանդամն ունի տարբեր նշանի արմատներ:

6. \(a \in (0;\,\, + \infty )\) դեպքում եռանդամի արմատները բավարարում են \({x_1} + {x_2} > {x_1}{x_2}\)  պայմանին:

2. Տրված է  պարամետրով  բազմանդամը:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top