Հիմա 139  հյուր և 1 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

217. Նկար 118–ում a և b ուղիղները հատած են c ուղղով: Ապացուցեք, որ a || b, եթե. ա) Ð1=37o, Ð7=143o, բ) Ð1=Ð6, գ) Ð1=45o, իսկ անկյուն 7–ը երեք անգամ մեծ է անկյուն 3–ից:   Լուծումը

118

 

218. Ըստ նկար 119–ի տվյալների ապացուցեք, որ AB || DE:   Լուծումը

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top