Հիմա 101  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Article Index

Հարթաչափություն

1. Հավասար պատկերներ   (Օգնություն)

 2. Կից և հակադիր անկյուններ  (Օգնություն)

3. Անկյունների  դասակարգումը   (Օգնություն)

4. Եռանկյան բարձրությունները  (Օգնություն)

5. Եռանկյան կիսորդները  (Օգնություն)

6. Եռանկյան միջնագծերը  (Օգնություն)

7. Եռանկյունների հավասարության I հայտանիշը  (Օգնություն)

8. Եռանկյունների հավասարության I հայտանիշը - խնդիր  (Օգնություն)

9. Եռանկյունների հավասարության II հայտանիշը  (Օգնություն)

10. Եռանկյունների հավասարության III հայտանիշը  (Օգնություն)

11. Շրջանագիծ և շրջան  (Օգնություն)

12. Հատվածի միջնակետի (նաև միջնուղղահայացի) կառուցումը  (Օգնություն)

13. Ուղղի վրա տրված կետով ուղղին ուղղահայաց ուղղի կառուցումը  (Օգնություն)

14. Ուղղին չպատկանող կետով անցնող ու տրված ուղղին ուղղահայաց ուղղի կառուցումը  (Օգնություն)

15. Տրված անկյանը հավասար անկյան կառուցումը  (Օգնություն)

16. Անկյան կիսորդի կառուցումը 1  (Օգնություն)

17. Անկյան կիսորդի կառուցումը 2  (Օգնություն)

18. Եռանկյան կառուցումը  ըստ երկու կողմի ու նրանցով կազմված անկյան  (Օգնություն)

19. Եռանկյան կառուցումն ըստ երեք կողմի  (Օգնություն)

20. Եռանկյան կառուցումը ըստ կողմի և նրան առընթեր անկյունների  (Օգնություն)

21. Զուգահեռ ուղիղների հատումից առաջացած համապատասխան անկյուններ  (Օգնություն)

22. Զուգահեռ ուղիղների հատումից առաջացած խաչադիր անկյուններ  (Օգնություն)

23. Զուգահեռ ուղիղների հատումից առաջացած միակողմանի անկյուններ  (Օգնություն)

24. Զուգահեռ ուղիղների հատումից առաջացած անկյունները  (Օգնություն)

25. Տրված կետով անցնող ու տրված ուղղին զուգահեռ ուղղի կառուցումը  (Օգնություն)

26. Եռանկյան անկյունների գումարը  (Օգնություն)

27. Առնչություններ եռանկյան կողմերի ու անկյունների միջև (Օգնություն)

28. Եռանկյան անհավասարությունը  (Օգնություն)

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top