Հիմա 141  հյուր և 1 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Article Index

29. Ուռուցիկ բազմանկյուն  (Օգնություն)

30. Ուռուցիկ n-անկյան ներքին և արտաքին անկյունների գումարը  (Օգնություն)

31. Զուգահեռագծի հատկությունները  (Օգնություն)

32. Զուգահեռագծի հայտանիշ  1  (Օգնություն)

33. Զուգահեռագծի հայտանիշ 2  (Օգնություն)

34. Թալեսի թեորեմը  (Օգնություն)

35. Սեղանի միջին գծի հատկությունը  (Օգնություն)

36. Հավասարասրուն սեղանի հատկությունները  (Օգնություն)

37. Ուղղանկյան հատկությունը     (Օգնություն)

38. Ուղղանկյան հայտանիշը  (Օգնություն)

39. Շեղանկյան հատկությունները  (Օգնություն)

40. Առանցքային համաչափություն  (Օգնություն)

41. Կենտրոնական համաչափություն  (Օգնություն)

42.  Եռանկյան պտտումը  (Օգնություն)

43. Հատվածի բաժանումը հավասար մասերի  (Օգնություն)

44. Ուղղի և շրջանագծի փոխդասավորությունը  (Օգնություն)

45. Շոշափող և հատող խնդիր  (Օգնություն)

46. Կենտրոնական և ներգծյալ անկյուններ  (Օգնություն)

47. Եռանկյան միջնագծերի հատման կետը  (Օգնություն)

48. Եռանկյան կողմերի միջնուղղահայացների հատման կետը  (Օգնություն)

49. Եռանկյան կիսորդների հատման կետը  (Օգնություն)

50. Եռանկյան բարձրությունների (կամ շարունակությունների) հատման կետը  (Օգնություն)

51. Եռանկյանն արտագծած շրջանագծի կառուցումը 1  (Օգնություն)

52. Եռանկյանն արտագծած շրջանագծի կառուցումը 2  (Օգնություն)

53. Եռանկյանն արտագծած շրջանագծը – խնդիր   (Օգնություն)

54. Եռանկյանը ներգծած շրջանագծի կառուցումը 1  (Օգնություն)

55. Եռանկյանը ներգծած շրջանագծի կառուցումը 2  (Օգնություն)

56. Քառանկյանը շրջանագիծ արտագծելու պայմանը  (Օգնություն)

57. Քաառանկյանը շրջանագիծ ներգծելու պայմանը  (Օգնություն)

58. Մակերեսի հասկացությունը, ուղղանկյան մակերեսը   (Օգնություն)

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top