Հիմա 264  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Article Index

       87. Զուգահեռանիստ (Օգնություն)

       88. Կանոնավոր n-անկյուն պրիզմա (Օգնություն)

89. Ուղիղ n-ակյուն պրիզմա (Օգնություն)

90. Կանոնավոր n-ակյուն բուրգ (Օգնություն)

91. Կանոնավոր հատած բուրգ (Օգնություն)

92. Կանոնական բազմանիստեր (Օգնություն)

93. Գլան, նրա տարրերը (Օգնություն)

94. Գլանի փռվածքը (Օգնություն)

95. Գլանի ու հարթության փոխդասավորությունը (Օգնություն)

96. Կոն, նրա տարրերը (Օգնություն)

97. Կոնի փռվածքը (Օգնություն)

98. Կոնի ու հարթության փոխդասավորությունը (Օգնություն)

99. Հատած կոն, նրա տարրերը (Օգնություն)

100. Հատած կոնի փռվածքը (Օգնություն)

101. Գնդային մակերևույթ և գունդ, դրանց տարրերը (Օգնություն)

102. Հարթության ու գնդային մակերևույթի փոխդասավորությունը    (Օգնություն)

103. Գնդային սեգմենտ, սեկտոր, շերտ (Օգնություն)

104. Հատվածի միջնակետի կոորդինատները (եռաչափ) (Օգնություն)

105. Գնդային մակերևույթի հավասարումը (Օգնություն)

106. Գլանին ներգծած ու արտագծած կանոնավոր պրիզմաներ (Օգնություն)

107. Կոնին ներգծած ու արտագծած կանոնավոր բուրգեր (Օգնություն)

108. Կանոնավոր n-անկյուն բուրգին արտագծած գունդ (Օգնություն)

109. Կանոնավոր n-անկյուն բուրգին ներգծած գունդ (Օգնություն)

110. Կոնին ներգծած գլան (Օգնություն)

111. Կոնին ներգծած գունդ (Օգնություն)

112. Գլանին ներգծած կոն (Օգնություն)

113. Գլանին ներգծած գունդ (Օգնություն)

114. Գնդին ներգծած կոն (Օգնություն)

115. Գնդին ներգծած գլան (Օգնություն)

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top