Հիմա 139  հյուր և 1 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Բազմանկյուններ

203. (5-1) ABCD քառանկյան մեջ AB=12, BC=21, CD=14, AD=15: Գտեք քառանկյան պարագիծը:

204. (5-1) Քառանկյան կողմերը հարաբերում են ինչպես 3:4:5:7: Գտեք քառանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 380 է:

 Վճարովի բաժին (Ինչպես օգտվել տես այստեղ)

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top