Հիմա 143  հյուր և 1 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Նման եռանկյուններ

369. (7-1) Նմա՞ն են ABC և A1B1C1 եռանկյունները, եթե ∠A=∠A1, ∠B=B1, C= C1, AB=12, BC=8, AC=18, A1B1=6, B1C1=4, A1C1=9:

370. (7-1) ABC և A1B1C1 եռանկյունները նման են, ընդ որում`A=A1, B=B1, BC=14, AC=9, B1C1=7: Գտեք A1C1-ը:

 Վճարովի բաժին (Ինչպես օգտվել տես այստեղ)

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top