Հիմա 152  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Այս գիրքը GeoGeb­ra ծրագրի ու այդ ծրագիրը հան­րա­հաշ­վի և եր­կրա­չափության դասերին կիրառելու ուղեցույց է:

Գրքում ներկայացված են GeoGeb­ra-ի հիմնական հնարավո­րու­թյուն­ները, գոր­ծիքները, հրամաններն ու առանձ­նահատկությունները:

Առաջարկվող բազմաթիվ լաբորատոր աշխատանքները ներկայաց­նում են ամեն­օրյա դասապրոցեսում GeoGeb­ra-ի օգտա­գործման հնա­րավոր տարբերակները:

Վճարովի բաժին (Ինչպես օգտվել տես այստեղ)

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top