Հիմա 218  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Վճարովի բաժին (Օգտվելու ձևը տես այստեղ)

 1.1 Տարածության հիմնական հատկությունները

1. Ապացուցեք, որ երեք զույգ առ զույգ հատվող և մի կետով չանցնող ուղիղներն ընկած են մի հարթությունում:  Լուծումը

2. Տարածությունում նշված է չորս կետ: Նրանցից առնվազն երեքը պարունակող քանի՞ տարբեր հարթություն կարող է լինել (ուսումնասիրեք բոլոր հնարավորությունները):  Լուծումը

3. Դիցուք, տարածության A, B, C, D կետերն ընկած են մի հարթությունում, AB և CD ուղիղները զուգահեռ չեն, իսկ M-ը այդ հարթությանը չպատկանող կամայական կետ է: Կհատի՞ արդյոք ABM և CDM հարթությունների ընդհանուր ուղիղը ABCD հարթությունը, և եթե այո` ո՞ր կետում:   Լուծումը

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ տեսնելու համար ԳՐԱՆՑՎԵՔ և ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵՔ։ Գրանցման ակտիվացումը ՎՃԱՐՈՎԻ Է:

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top