Հիմա 227  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Եռանկյան միջնագիծ

     հատկություները

     երկարությունը

Եռանկյան կիսորդ

    հատկությունները

    երկարությունը

Եռանկյան բարձրություն

    հատկությունը

Եռանկյան միջին գիծ

    հատկությունները

Միջնուղղահայցի հատկությունը


 Եռանկյան գագաթը հանդիպաց կողմի միջնակետին միացնող հատվածը կոչվում է եռանկյան միջնագիծ:

4 1

 Եռանկյան միջնագծերը հատվում են մի կետում, որը յուրաքանչյուր միջնագիծը բաժանում է 2:1 հարաբերությամբ, հաշված գագաթից:

4 2

 Եռանկյունն իր միջնագծով բաժանվում է երկու հավասարամեծ եռանկյունների:

4 3

 

 Եթե եռանկյան կողմերն են a, b, c, իսկ դրանց համապատասխան միջնագծերը` ma, mb, mc, ապա \({m_a} = \frac{{\sqrt {2{b^2} + 2{c^2} - {a^2}} }}{2}\), \({m_b} = \frac{{\sqrt {2{a^2} + 2{c^2} - {b^2}} }}{2}\), \({m_c} = \frac{{\sqrt {2{a^2} + 2{b^2} - {c^2}} }}{2}\)։

4 4

 Եռանկյան անկյան կիսորդի այն հատվածը, որը եռանկյան գագաթը միացնում է հանդիպակաց կողմի կետին, կոչվում է եռանկյան կիսորդ:

4 5

 Եռանկյան անկյան կիսորդը դիմացի կողմը բաժանում է կից կողմերին համեատական մասերի:

4 6

 Եռանկյան կիսորդները հատվում են մի կետում:

4 7

 Եռանկյան կիսորդների հատման կետը եռանկյանը ներգծած շրջանագծի կենտոնն է:

 Եռանկյան կիսորդի երկարությունը կարելի է հաշվել հետևյալ բանաձևով. \({l_c} = \frac{{2ab\cos \gamma }}{{a + b}}\)։ 

4 8

 Եռանկյան կիսորդի երկարությունը հաշվելու այլ բանաձև. \(l_c^2 = ab - AD \cdot DB\)։

4 9  

♦ Եռանկյան գագաթից հանդիպակաց կողմն ընդգրկող ուղղին տարված ուղղահայացը կոչվում է եռանկյան բարձրություն:

4 10

 Եռանկյան բարձրությունները կամ նրանց շարունակությունները հատվում են մի կետում:

4 11

 Եռանկյան միջին գիծ է կոչվում նրա երկու կողմերի միջնակետերը միացնող հատվածը:

4 12

 Եռանկյան միջին գիծը զուգահեռ է նրա կողմերից մեկին և հավասար է այդ կողմի կեսին:

4 13

 Եռանկյան միջին գիծը եռանկյունը բաժանում է մասերի, որոնց մակերեսների հարաբերությունը 3 է:

4 14

 Եռանկյան կողմերի միջնուղղահայացները հատվում են մի կետում:

4 15

 Եռանկյան կողմերի միջնուղղահայացների հատման կետը եռանկյանն արտագծած շրջանագծի կենտրոնն է:

 

Հարթաչափություն

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top