Հիմա 73  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Սահմանումը

Անկյունները

Միջնագիծ, կիսորդ, բարձրություն

Մակերեսը

Ներգծած շրջանագծի շառավիղը

Արտագծած շրջանագծի շառավիղը

 

♦ Եռանկյունը, որի բոլոր կողմերը հավասար են կոչվում է հավասարակողմ  կամ կանոնավոր եռանկյուն:

6 1

♦ Հավասարակողմ եռանկյան անկյունները 60° են:

6 2

♦ Հավասարակողմ եռանկյան նույն կողմին տարված միջնագիծը, կիսորդն ու բարձրությունը համընկնում են:

♦ Հավասարակողմ եռանկյան մակերեսը կարելի է հաշվել \(S = \frac{{\sqrt 3 }}{4}{a^2}\) բանաձևով:

6 3

♦ Հավասարակողմ եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը և կողմը կապված են  հետևյալ բանաձևով. \(r = \frac{{{a_3}\sqrt 3 }}{6}\):

6 4

♦ Հավասարակողմ եռանկյանն արտագծած շրջանագծի շառավիղը և կողմը կապված են հետևյալ բանաձևով. \(R = \frac{{{a_3}\sqrt 3 }}{3}\)


6 5 

 

Հարթաչափություն

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top