Հիմա 118  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Սահմանումը

I հայտանիշ

II հայտանիշ

III հայտանիշ

Նմանության գործակից

Պարագծերի հարաբերությունը

Մակերեսների հարաբերությունը

Համապատասխան միջնագծերի, կիսորդների, բարձրությունների, ներգծած շրջանագծերի շառավիղների, արտագծած շրջանագծերի շառավիղների հարաբերությունը

 

♦ Այն եռանկյունները, որոնց անկյունները համապատասխանաբար հավասար են, իսկ կողմերը` համեմատական, կոչվում են նման եռանկյուններ:

10 1

♦ Եթե մի եռանկյան երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուսի երկու անկյուններին, ապա այդպիսի եռանկյունները նման են:

10 2

♦ Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը համեմատական են մյուսի երկու կողմերին, և այդ կողմերով կազմված անկյունները հավասար են, ապա այդպիսի եռանկյունները նման են:

10 3

♦ Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համեմատական են մյուսի երեք կողմերին, ապա այդպիսի եռանկյունները նման են:

10 4

♦ Նման եռանկյունների նմանակերպ կողմերի հարաբերությունը կոչվում է նմանության գործակից:

10 5

♦ Նման եռանկյունների պարագծերի հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցին:

10 6

♦ Նման եռանկյունների մակերեսների հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցի քառակուսուն:

10 7

♦ Նման եռանկյունների նմանակերպ կողմերին տարած միջնագծերի, բարձրությունների, կիսորդների, ինչպես նաև ներգծած և արտագծած շրջանագծերի շառավիղների հարաբերությունը հավասար է նմանության գործակցին:

10 8

 

Հարթաչափություն

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top