Հիմա 128  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Սահմանումը

Հատկությունները

Մակերեսը

    կողմով և բարձրությամբ

    անկյունագծերով

    կողմերով և նրանցով կազմված անկյամբ

Ներգծած շրջանագծի շառավիղը

 

♦ Այն զուգահեռագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են, կոչվում է շեղանկյուն:

13 1

♦ Շեղանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են և կիսում են նրա անկյունները:

13 2

♦ Շեղանկյան մակերեսը հավասար է նրա հիմքի և բարձրության արտադրյալին:

13 3

♦ Շեղանկյան մակերեսը հավասար է նրա անկյունագծերի արտադրյալի կեսին:

13 4

♦ Շեղանկյան մակերեսը հավասար է նրա կողմի քառակուսու և անկյան սինուսի արտադրյալին. \(S = {a^2}\sin \alpha \):

13 5

♦ Շեղանկյան բարձրությունը հավասար է նրան ներգծած շրջանագծի տրամագծին:

13 6

 

Հարթաչափություն

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top