Հիմա 200  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Սահմանումը

Հատկությունը

Հայտանիշը

Մակերեսը

 

♦ Այն զուգահեռագիծը, որի բոլոր անկյունները ուղիղ են, կոչվում է ուղղանկյուն:

14 1

♦ Ուղղանկյան անկյունագծերը հավասար են:

14 2

♦ Եթե զուգահեռագծի անկյունագծերը հավասար են, ապա զուգահեռագիծը ուղղանկյուն է:

14 3

♦ Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է կից կողմերի արտադրյալին:

14 4

♦ Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է անկյունագծի քառակուսու և անկյունագծերի կազմած անկյան սինուսի արտադրյալի կեսին:

14 5

 

Հարթաչաթություն

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top