Հիմա 140  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Սահմանումը

Հավասարասրուն սեղան

    հատկությունները

    հայտանիշները

Ուղղանկյուն սեղան

Միջին գծի հատկությունը

Մակերեսի բանաձևեր

Սեղանին ներգծած շրջանագծի շառավրղը

 

♦ Սեղան է  կոչվում այն քառանկյունը, որի երկու կողմերը զուգահեռ են, իսկ մյուս երկու կողմերը` ոչ: Զուգահեռ կողմերը կոչվում են հիմքեր, իսկ մյուս կողմերը` կողմնային կողմեր:

16 1

 Հավասարասրուն սեղան

♦ Սեղանը կոչվում է հավասարասրուն, եթե նրա կողմնային կողմերը (սրունքները) հավասար են:

16 2

♦ Հավասարասրուն սեղանի յուրաքանչյուր հիմքին առընթեր անկյունները հավասար են: Անկյունագծերը նույնպես հավասար են:

16 3

♦ Եթե CK-ն ABCD հավասարասրուն սեղանի բարձրությունն է, ապա

16 4

 

♦ Եթե CK-ն ABCD հավասարասրուն սեղանի բարձրությունն է (h), ապա նրա մակերեսը կարելի է հաշվել \(S = AK \cdot h\) բանաձևով:

16 5

♦ Փոխուղղահայաց անկյունագծերով հավասարասրուն սեղանի մակերեսը հավասար է բարձրության կամ միջին գծի քառակուսուն՝ \(S = {h^2} = {l^2}\)։ 

16 5 0

♦ Եթե սեղանի հիմքին առընթեր անկյունները հավասար են, ապա սեղանը հավասարասրուն է:

16 6

♦ Եթե սեղանի անկյունագծերը հավասար են, ապա սեղանը հավասարասրուն է:

♦ Շրջանագծին ներգծած սեղանը հավասարասրուն է:

16 7

♦ Սեղանը, որի անկյուններից մեկն ուղիղ է, կոչվում է ուղղանկյուն սեղան:

16 8

♦ Սեղանի կողմնային կողերի միջնակետերը միացնող հատվածը կոչվում է սեղանի միջին գիծ:

16 9

♦ Սեղանի միջին գիծը զուգահեռ է սեղանի հիմքերին և հավասար է նրանց կիսագումարին:

♦ Սեղանի մակերեսը հավասար է հիմքերի կիսագումարի և բարձրության արտադրյալին. \(S = \frac{{a + b}}{2}h\):

16 10

♦ Սեղանի մակերեսը հավասար է միջին գծի և բարձրության արտադրյալին:

16 11

♦ Սեղանի մակերեսը հավասար է նրա անկյունագծերի և նրանցով կազմված անկյան սինուսի արտադրյալի կեսին:

16 12

♦ Եթե սեղանին հնարավոր է ներգծել շրջանագիծ, ապա այդ շրջանագծի շառավիղը հավասար է սեղանի բարձրության կեսին:

16 13

 

Հարթաչափություն

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top