Հիմա 129  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

♦ (Թալեսի թեորեմը) Եթե երկու ուղիղներից մեկի վրա հաջորդաբար տեղադրենք մի քանի հավասար հատվածներ և նրանց ծայրակետերով տանենք երկրորդ ուղիղը հատող զուգահեռ ուղիղներ, ապա երկրորդ ուղղի վրա նրանք կանջատեն իրար հավասար հատվածներ:

19 1

♦ (Թալեսի ընդհանրացված թեորեմը) Եթե երկու ուղիղներից մեկի վրա հաջորդաբար տեղադրենք մի քանի հատվածներ և նրանց ծայրակետերով տանենք երկրորդ ուղիղը հատող զուգահեռ ուղիղներ, ապա առաջին և երկրորդ ուղիղների համապատասխան հատվածների հարաբերությունները կլինեն իրար հավասար:


19 2 

 

Հարթաչափություն

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top