Հիմա 120  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
 
\(1. \,\,{\left( {a + b} \right)^2} = {a^2} + 2ab + {b^2}\)
 
\(2.\,\,{\left( {a - b} \right)^2} = {a^2} - 2ab + {b^2}\)
 
\(3.\,\,{\left( {a + b} \right)^3} = {a^3} + 3{a^2}b + 3a{b^2} + {b^3}\)
 
\(4.\,\,{\left( {a - b} \right)^3} = {a^3} - 3{a^2}b + 3a{b^2} - {b^3}\)
 
\(5.\,\,{a^2} - {b^2} = \left( {a - b} \right)\left( {a + b} \right) \)
 
\(6.\,\,{a^3} + {b^3} = \left( {a + b} \right)\left( {{a^2} - ab + {b^2}} \right) \)
 
\(7.\,\,{a^3} - {b^3} = \left( {a - b} \right)\left( {{a^2} + ab + {b^2}} \right) \)
 
\(8. \,\,{\left( {a + b+c} \right)^2} = {a^2} + {b^2}+{c^2}+2ab +2ac+2bc\)
 
\(9.\,\,{(a + b)^n} = C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} + ... + C_n^{n - 1}a{b^{n - 1}} + C_n^n{b^n}\), որտեղ  \(C_n^k = \frac{{n!}}{{(n - k)!k!}}\)
 
Հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում կիրառել կրճատ բազմապատկման բանաձևերի ձևափոխված տարբերակները․
 
\({1^*}.\,\,{a^2} + {b^2} = {\left( {a + b} \right)^2} - 2ab\)
 
\({2^*}.\,\,{a^2} + {b^2} = {\left( {a - b} \right)^2} + 2ab\)
 
\({3^*}.\,\,{a^3} + {b^3} = {\left( {a + b} \right)^3} - 3ab\left( {a + b} \right)\)
 
\({4^*}.\,\,{a^3} - {b^3} = {\left( {a - b} \right)^3} + 3ab\left( {a - b} \right)\)
 
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top