Հիմա 106  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
 
\(f'\left( {{x_0}} \right) = \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{\Delta x}}\)
 
Ածանցման բանաձևերը
 
\(1.\,\,{c^\prime} = 0,\,\,c = const\)
 
\(2.\,\,{\left( {{x^\alpha }} \right)^\prime } = \alpha {x^{\alpha  - 1}},\,\,\alpha  \in R\)
 
\(3.\,\,{\left( {\frac{1}{x}} \right)^\prime } =  - \frac{1}{{{x^2}}}\)
 
\(4.\,\,{\left( {\sqrt x } \right)^\prime } = \frac{1}{{2\sqrt x }}\)
 
\(5.\,\,{\left( {\sin x} \right)^\prime } = \cos x\)
 
\(6.\,\,{\left( {\cos x} \right)^\prime } =  - \sin x\)
 
\(7.\,\,{\left( {tgx} \right)^\prime } = \frac{1}{{{{\cos }^2}x}}\)
 
\(8.\,\,{\left( {ctgx} \right)^\prime } =  - \frac{1}{{{{\sin }^2}x}}\)
 
\(9.\,\,{\left( {{a^x}} \right)^\prime } = {a^x}\ln a\)
 
\(10.\,\,{\left( {{e^x}} \right)^\prime } = {e^x}\)
 
\(11.\,\,{\left( {{{\log }_a}x} \right)^\prime } = \frac{1}{{x\ln a}}\)
 
\(12.\,\,{\left( {\ln x} \right)^\prime } = \frac{1}{x}\)
 
Ածանցման կանոնները
 
\(1.\,\,{(cu)^\prime} = c{u^\prime}\)
 
\(2.\,\,{\left( {u \pm v} \right)^\prime} = {u^\prime} \pm {v^\prime}\)
 
\(3.\,\,{\left( {u \cdot v} \right)^\prime} = {u^\prime}v + {v^\prime}u\)
 
\(4.\,\,{\left( {\frac{u}{v}} \right)^\prime} = \frac{{{u^\prime}v - {v^\prime}u}}{{{v^2}}}\)
 
\(5.\,\,{\left( {f\left( {g(x)} \right)} \right)^\prime } = f'(g(x)) \cdot g'(x) \)
 
 
Ֆունկցիայի գրաֆիկին` նրա  x0  աբսցիսն ունեցող կետում տարված շոշափողի հավասարումը․
 
\(y = {f^\prime}({x_0})(x - {x_0}) + f({x_0})\)
 
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top