Հիմա 108  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \({s_x} = x - {x_0}\) տեղափոխության պրոյեկցիան x առանցքի վրա
2. \(\overrightarrow {\rm{v}}  = \frac{{\overrightarrow s }}{t}\) ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագությունը
3. vմիջ.\( = \frac{s}{t}\) միջին արագություն
4. \(x = {x_0} + {{\rm{v}}_x}t\) ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման հավասարումը
5. \(\overrightarrow a  = \frac{{\overrightarrow v  - \overrightarrow {{v_0}} }}{t}\) հավասարաչափ արագացող շարժման արագացումը
6. \(\overrightarrow v  = \overrightarrow {{v_0}}  + \overrightarrow a \,t\) հավասարաչափ արագացող շարժման արագությունը
7. \(\overrightarrow s  = \frac{{\overrightarrow v  + \overrightarrow {{v_0}} }}{2}t\) հավասարաչափ արագացող շարժման տեղափոխությունը
8. \(\overrightarrow s  = {\overrightarrow v _0}t + \frac{{\overrightarrow {a\,} {t^2}}}{2}\) հավասարաչափ արագացող շարժման տեղափոխությունը
9. \({s_x} = \frac{{v_x^2 - v_{0x}^2}}{{2{a_x}}}\) հավասարաչափ արագացող շարժման տեղափոխության պրոյեկցիան
10. \(x = {x_0} + {{\rm{v}}_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2}\) հավասարաչափ արագացող շարժման հավասարումը
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top