Հիմա 97  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \(\nu  = \frac{N}{t}\) պտտման հաճախությունը
2. \(T = \frac{t}{N}\) պտտման պարբերությունը
3. \(T = \frac{1}{\nu }\) պտտման պարբերությոն ու հաճախության կապը
4. \(v = \frac{s}{t}\) գծային արագություն
5. \(v = \frac{{2\pi r}}{T}\) գծային արագությունը պարբերությամբ
6. \(v = 2\pi r\nu \) գծային արագությունը հաճախությամբ
7. \(\omega  = \frac{\varphi }{t}\) անկյունային արագություն
8. \(\omega  = \frac{{2\pi }}{T}\) անկյունային արագությունը պարբերությամբ
9. \(\omega  = 2\pi \nu \) անկյունային արագությունը հաճախությամբ
10. \(v = \omega \,r\) գծային արագության ու անկյունային արագության կապը
11. \(a = \frac{{{v^2}}}{r}\) կենտրոնաձիգ արագացումը գծային արագությամբ
12. \(a = {\omega ^2}r\) կենտրոնաձիգ արագացումը անկյունային արագությամբ
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top