Հիմա 109  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \(\overrightarrow a  = \frac{{\overrightarrow F }}{m}\) Նյուտոնի II օրենքը
2. \(\overrightarrow {{F_1}}  =  - \overrightarrow {{F_2}} \) Նյուտոնի III օրենքը
3. Fշփ․\( = \mu N\) շփման ուժի մոդուլը
4. Fառ․\( =  - kx\) առաձգականության ուժի պրոյեկցիան
5. \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow g \) ծանրության ուժ
6. \(\overrightarrow P  = m\overrightarrow g \) կշիռը անշարժ կամ հավասարաչափ շարժվող հենարանի կամ կախոցի դեպքում
7. \(\overrightarrow P  = m\left( {\overrightarrow g  - \overrightarrow a } \right)\) կշիռը արագացումով շարժվող հենարանի կամ կախոցի դեպքում
8. \(F = G\frac{{{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}}\) տիեզերական ձգողության օրենքը
9. \(F = G\frac{{{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}}\) ազատ անկման արագացումը
10. \(v = \sqrt {G\frac{M}{R}} \) I տիեզերական արագությունը
11. \(\overrightarrow F t = m\overrightarrow {{v_1}}  - m\overrightarrow {{v_0}} \) Նյուտոնի II օրենքը իմպուլսով
12. \({m_1}\overrightarrow {{v_1}^o}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}^o} = {m_1}\overrightarrow {v_{_1}}  + {m_2}\overrightarrow {v_{_2}} \) իմպուլսի պահպանման օրենքը 2 մարմնի համար
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top