Հիմա 103  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
Ստատիկա
1. \(M = F\,d\) ուժի մոմենտ
2. \(\sum\limits_{i = 1}^n {\overrightarrow {{F_i}} }  = \overrightarrow 0 \) պտտման առանցք չունեցող մարմնի հավասարակշռության պայմանը
3. \(\sum\limits_{i = 1}^n {{M_i}}  = 0\) պտտման առանցք ունեցող մարմնի հավասարակշռության պայմանը
 
Հիդրոստատիկա
1. \(\rho  = \frac{m}{v}\) նյութի խտությունը
2. \(p = \frac{F}{S}\) ճնշում
3. \(p = \rho gh\) սյունի h բարձրությամբ հեղուկի ճնշումը
4. \(F = \rho gh\)Sհատակ  սյունի h բարձրությամբ հեղուկի ճնշման ուժը հատակին
5. \(F = \frac{1}{2}\rho gh\)Sպատ  սյունի h բարձրությամբ հեղուկի ճնշման ուժը պատին
6. \(\frac{{{h_1}}}{{{h_2}}} = \frac{{{\rho _2}}}{{{\rho _1}}}\)  հաղորդակից անոթների օրենքը ոչ համասեռ հեղուկների համար
7. \({F_A} = \rho gV\)  Արքիմեդի օրենքը
8. \(\frac{{{F_1}}}{{{S_1}}} = \frac{{{F_2}}}{{{S_2}}}\)   հիդրավլիկ մամլիչ
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top