Հիմա 118  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \(A = F \cdot s \cdot \cos \alpha \) հաստատուն ուժի աշխատանքը
2. A=-Fշփs շփման ուժի աշխատանքը
3. \(A = mg\left( {{h_1} - {h_2}} \right)\) ծանրության ուժի աշխատանքը
4. \(A = \frac{k}{2}\left( {x_1^2 - x_2^2} \right)\) առաձգականության ուժի աշխատանքը
5. \(N = F \cdot v\) հզորությունը ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման դեպքում
6. \(N = \frac{A}{t}\) հզորություն
7. \({E_k} = \frac{{m{v^2}}}{2}\) կինետիկ էներգիա
8. \({E_p} = mgh\) պոտենցիալ էներգիա
9. \({E_p} = \frac{{k{x^2}}}{2}\) առաձգական դեֆորմացված մարմնի էներգիան
10. \(E = {E_k} + {E_p} = const\) փակ համակարգի լրիվ մեխանիկական էներգիան
11. \(A = \frac{{mv_2^2}}{2} - \frac{{mv_^2}}{2}\) կինետիկ էներգիայի թեորեմ
12. \(\eta  = \frac{{A_n}}{A};\,\,\,\,\eta  = \frac{{N_n}}{N}\) ՕԳԳ
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top