Հիմա 140  հյուր և 1 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \(x = A\sin (\omega t + {\varphi _0})\) տատանվող մարմնի կոորդինատի կախումը ժամանակից
2. \({v_x} = {v_m}\cos (\omega t + {\varphi _0})\) տատանվող մարմնի արագության պրոյեկցիայի կախումը ժամանակից
3. \({a_x} =  - {a_m}\sin (\omega t + {\varphi _0})\) տատանվող մարմնի արագացման պրոյեկցիայի կախումը ժամանակից
4. \(\omega  = 2\pi \nu  = \frac{{2\pi }}{T}\) ցիկլիկ հաճախություն
5. \(T = \frac{1}{\nu };\,\,\,\nu  = \frac{1}{T}\) տատանման պարբերության ու հաճախության կապը
6. \({v_m} = \omega A\) տատանվող մարմնի մաքսիմալ արագությունը
7. \({a_m} =  - {\omega ^2}A\) տատանվող մարմնի մաքսիմալ արագացումը
8. \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \) զսպանակով ճոճանակի տատանման պարբերությունը
9. \(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \) մաթեմատիկական ճոճանակի տատանման պարբերությունը
10. \(\frac{{k{A^2}}}{2} = \frac{{mv_x^2}}{2} + \frac{{k{x^2}}}{2} = \frac{{mv_m^2}}{2}\) զսպանակով տատանվող մարմնի լրիվ էներգիան
11. \(\lambda  = vT\) ալիքի երկարությունը
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top