Հիմա 131  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \(\nu  = \frac{N}{{{N_A}}} = \frac{m}{M}\) նյութի քանակը
2. \(M = {m_0}{N_A}\) մոլյար զանգված
3. \(p = \frac{1}{3}n{m_0}{\overline v ^2}\) իդեալական գազի մոլեկուլյար կինետիկ տեսության հիմնական հավասարումը՝ գրված մոլեկուլների շարժման միջին արագության  քառակուսու միջոցով
4. \(p = \frac{2}{3}n\overline E \) իդեալական գազի մոլեկուլյար կինետիկ տեսության հիմնական հավասարումը՝ գրված մոլեկուլների շարժման միջին կինետիկ էներգիայի միջոցով
5. \(p = nkT\) գազի ճնշման կախումը մոլեկուլների կոնցենտրացիայից ու ջերմաստիճանից
6. \(\overline E  = \frac{3}{2}kT\) մոլեկուլների համընթաց շարժման միջին կինետիկ էներգիայի կախումը ջերմաստիճանից
7. \(v = \sqrt {\frac{{3KT}}{M}} \) միջին քառակուսային արագության կախումը ջերմաստիճանից
8. \(\frac{{pV}}{T} = const\) Կլապերյոնի հավասարումը
9. \(pV = \frac{m}{M}RT\) Մենդելեև - Կլապերյոնի հավասարումը
10. \(pV = const,\)  եթե \(T = const\) Բոյլ - Մարիոտի օրենքը
11. \(\frac{V}{T} = const,\) եթե \(p = const\) Գեյ - Լյուսակի օրենքը
12. \(\frac{p}{T} = const,\) եթե \(V = const\) Շառլի օրենքը
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top