Հիմա 113  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \(U = \frac{3}{2}\frac{m}{M}RT\) իդեալական գազի ներքին էներգիան 
2. \(Q = cm({t_2} - {t_1})\) նյութի ջերմաստիճանը փոխելու համար անհրաժեշտ ջերմությոն քանակը
3. \(C = cm\) մարմնի ջերմունակությունը
4. Qշոգ.=\(r m\) եռման ջերմաստիճանում գտնվող հեղուկը շոգու վերածելու համար անհրաժեշտ ջերմությոն քանակը
5. Qհալ.=\(\lambda m\) հալման ջերմաստիճանում գտնվող պինդ մարմինը հեղուկի վերածելու համար անհրաժեշտ ջերմությոն քանակը
6. Qայր.=\( qm\) լրիվ այրման արդյունքում անջատվող  ջերմությոն քանակը 
7. \({A^´} = pΔV\) գազի կատարած աշխատանքը 
8. \(Q = U + {A^´}\) թերմոդինամիկայի I օրենքը
9. \(\sum\limits_{i = 1}^n {{Q_i} = 0} \) ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը
10. \(\eta  = \frac{{{A^´}}}{{{Q_1}}} = \frac{{{Q_1} - {Q_2}}}{{{Q_1}}}\) ջերմային շարժիչի ՕԳԳ-ն
11. \(\eta  = \frac{{{T_1} - {T_2}}}{{{T_1}}}\) իդեալական  ջերմային շարժիչի ՕԳԳ-ն 
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top