Հիմա 267  հյուր և 1 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \(F = \frac{1}{{4\pi {\varepsilon _0}}} \cdot \frac{{\left| {{q_1}} \right| \cdot \left| {{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\) Կուլոնի օրենքը
2. \(\overrightarrow E  = \frac{{\overrightarrow F }}{q}\) Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը
3. \(E = k\frac{{\left| q \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\) կետային լիցքի Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը
4. \(E = k\frac{{\left| q \right|}}{{\varepsilon {{(R + r)}^2}}}\) լիցքավորված գնդի Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածությունը 
5. \(\overrightarrow E  = \sum\limits_{i = 1}^n {{{\overrightarrow E }_i}} \) Էլեկտրաստատիկ դաշտերի ցուպերպոզիցիայի սկզբունքը
6. \(\varphi  = \frac{{{W_p}}}{q}\) Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալը 
7. \(\varphi  = k\frac{q}{{\varepsilon r}}\) կետային լիցքի Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալը 
8. \(\varphi  = k\frac{{\left| q \right|}}{{\varepsilon (R + r)}}\) լիցքավորված գնդի Էլեկտրաստատիկ դաշտի պոտենցիալը 
9. \(\varphi  = Ed\) համասեռ էլեկրաստատիկ դաշտի պոտենցիալը 
10. \(\varphi  = \sum\limits_{i = 1}^n {{\varphi _i}} \) լիցքեր համակարգի էլեկրաստատիկ դաշտի պոտենցիալը  
11. \(A = q({\varphi _1} - {\varphi _2}) = qU\) էլեկրաստատիկ դաշտում լիցքի տեղափոխման աշխատանքը  
12. \(E = \frac{U}{d}\) համասեռ էլեկրաստատիկ դաշտի լարվածության ու լարման մոդուլների կապը 
13. \(W = k\frac{{{q_1}{q_2}}}{r}\) 2 էլեկտրական լիցքերի փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիան 
14. \(C = \frac{q}{U}\) կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը 
15. \(C = \frac{{\varepsilon {\varepsilon _0}S}}{d}\) հարթ կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը  
16. \(C = \sum\limits_{i = 1}^n {{C_i}} \) զուգահեռ միացված կոնդենսատորների էլեկտրաունակությունը 
17. \(\frac{1}{C} = \sum\limits_{i = 1}^n {\frac{1}{{{C_i}}}} \) հաջորդական միացված կոնդենսատորների էլեկտրաունակությունը  
18. \(W = \frac{{qU}}{2} = \frac{{C{U^2}}}{2} = \frac{{{q^2}}}{{2C}}\) կոնդենսատորի էլեկտրական դաշտի էներգիան
19. \(\sigma  = \frac{q}{S}\) լիցքի մակերևույթային խտությունը 
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top