Հիմա 101  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \(v = \frac{{{v_1} + {v_2}}}{{1 + \frac{{{v_1}{v_2}}}{{{c^2}}}}}\) արագությունների գումարման ռելյատիվստիկ օրենքը
2. \(l = {l_0}\sqrt {1 - \frac{{{v^2}}}{{{c^2}}}} \) ձողի երկարությունը իներցիալ համակարգում, որի նկատմամաբ այն շարժվում է \(\overrightarrow v \) արագությամբ 
3. \(\tau  = \frac{{{\tau _0}}}{{\sqrt {1 - \frac{{{v^2}}}{{{c^2}}}} }}\) իներցիալ համակարգի նկատմամաբ \(\overrightarrow v \) արագությամբ շարժվող համակարգում 2 պատահարների միջև ընկած ժամանակահատվածը
4. \(m = \frac{{{m_0}}}{{\sqrt {1 - \frac{{{v^2}}}{{{c^2}}}} }}\) զանգվածի կախումը արագությունից
5. \(E = m{c^2}\) էներգիայի ու զանգվածի կապը
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top