Հիմա 166  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
 
1. \(I = \frac{q}{t}\) էլեկտրական հոսանքի ուժը
2. \(I = {q_0}nvS\) հոսանքի ուժի կախումը լիցքից, կոնցենտրացիայից, արագությունից ու լայնական կտրվածքի մակերեսից
3. \(j = \frac{I}{S}\) էլեկտրական հոսանքի խտությոն մոդուլը
4. \(I = \frac{U}{R}\) Օհմի օրենքը շղթայի տեղամասի համար
5. \(R = \rho \frac{l}{S}\) դիմադրության կախումը հաղորդիչի նյութի տեսակից, երկարությունից ու լայնական կտրվածքի մակերեսից
6. \(R = {r_0}(1 + \alpha t)\) հաղորդիչի դիմադրության կախումը ջերմաստիճանից
7. \(R = \sum\limits_{i = 1}^n {{R_i}} \) հաջորդական միացված հաղորդիչների դիմադրությունը
8. \(\frac{1}{R} = \sum\limits_{i = 1}^n {\frac{1}{{{R_i}}}} \) զուգահեռ միացված հաղորդիչների դիմադրությունը
9. \(A = IUt = {I^2}Rt = \frac{{{U^2}}}{R}t\) էլեկտրական հոսանքի աշխատանքը
10. \(P = \frac{A}{t} = IU = {I^2}R = \frac{{{U^2}}}{R}\) էլեկտրական հոսանքի հզորությունը
11. \(Q = {I^2}Rt\) Ջոուլ - Լենցի օրենքը
12. \(\varepsilon  = \frac{A}{q}\) հոսանքի աղբյուրի ԷԼՇ-ուն
13. \(I = \frac{\varepsilon }{{R + r}}\) Օհմի օրենքը փակ շղթայի համար
14. \(I = \frac{{n\varepsilon }}{{R + nr}}\) հոսանքի ուժը փակ շղթայում, նույն ԷԼՇ-ով  n  հոսանքի աղբյուրների հաջորդական միացման դեպքում
15. \(I = \frac{\varepsilon }{{R + \frac{r}{n}}}\) հոսանքի ուժը փակ շղթայում, նույն ԷԼՇ-ով  n  հոսանքի աղբյուրների զուգահեռ միացման դեպքում
16. \(m = kIt\) Ֆարադեյի օրենքը էլեկտրոլիզի համար
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top