Հիմա 220  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
 Էլեկտրական հոսանքի մագնիսական դաշտ
1. \(\widehat A = \frac{{{M_{\max }}}}{{IS}} = \frac{{{F_{\max }}}}{{I \cdot \Delta l}}\) մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորի մոդուլը 
2. \(F = IB\Delta l\sin \alpha \)  Ամպերի օրենքը
3. \(F = \left| q \right|vB\sin \alpha \)  Լորենցի ուժի մոդուլը
4. \(mv = qBR\)  մագնիսական ֆաշտում շրջանագծով շարժվող լիցքավորված մասնիկի իմպուլսը
5. \(\Phi  = BS\cos \alpha \)  մագնիսական հոսք
 
Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա
1. \({\varepsilon _i} =  - \frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}\) էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի օրենքը
2. \(\Phi  = LI\) կոնտուրով սահմանափակված մակերևութով անցնող մագնիսական հոսքը
3. \({\varepsilon _m} = \omega {\Phi _m}\)  մագնիսական դաշտում հավասարաչափ պտտվող շրջանակում ծագող ԷԼՇ-ուի մեծագույն արժեքը
4. \({\varepsilon _i} =  - \frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}} =  - L\frac{{\Delta I}}{{\Delta t}}\) ինքնինդուկցիայի ԷԼՇ-ուն
5. \(\varepsilon  = Bvl\sin \alpha \) ինդուկցիայի ԷԼՇ-ուն շարժվող հաղոերդիչում
6. \(q = \frac{{\Delta \Phi }}{R}\) մագնիսական հոսքի փոփոխման դեպքում փակ կոնտուրով անցնող լիցքը 
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top