Հիմա 89  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
1. \(q = {q_m}\sin (\omega t + {\varphi _0})\)  տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի թիթեղների վրա եղած լիցքի կախումը ժամանակից
2. \(u = {U_m}\sin (\omega t + {\varphi _0})\) տատանողական կոնտուրի կոնդենսատորի թիթեղների վրա եղած լարման կախումը ժամանակից 
3. \(i = {I_m}\cos (\omega t + {\varphi _0})\) տատանողական կոնտուրի հոսանքի ուժի կախումը ժամանակից 
4. \({I_m} = \omega {q_m}\) էլեկտրոմագնիսական տատանումների դեպքում հոսանքի ուժի մեխագույն արժեքը 
5. \(T = 2\pi \sqrt {LC} \) տատանողական կոնտուրի սեփական տատանումների պարբերությունը (Թոմսոնի բանաձևը)
6. \(M = \frac{{L{i^2}}}{2}\)  մագնիսական դաշտի էներգիան
7. \(\frac{{q_m^2}}{{2C}} = \frac{{{q^2}}}{{2C}} + \frac{{L{i^2}}}{2} = \frac{{LI_m^2}}{2}\)  էլեկտրամագնիսական դաշտի լրիվ էներգիան տատանողական կոնտուրում
8. \(I = \frac{{{I_m}}}{{\sqrt 2 }}\)  փոփոխական հոսանքի գործող արժեքը
9. \(U = \frac{{{U_m}}}{{\sqrt 2 }}\) փոփոխական լարման գործող արժեքը 
10. \({X_L} = \omega L\)  ինդուկտիվ դիմադրություն
11. \({X_C} = \frac{1}{{\omega C}}\) ունակային դիմադրություն 
12. \(Z = \sqrt {{R^2} + {{({X_L} - {X_C})}^2}} \) փոփոխական հոսանքի շղթայի լրիվ դիմադրություն
13. \(I = \frac{U}{Z}\) Օհմի օրենքը փոփոխական հոսանքի շղթայի տեղամասի համար 
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top