Հիմա 113  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Հատած բուրգ

Հատած բուրգի բարձրություն

Հատած բուրգի կողմնային նիստերը

Կանոնավոր հատած բուրգ

Կանոնավոր հատած բուրգի հարթագիծ

Կանոնավոր հատած բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը

Կանոնավոր հատած բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը

Հատած բուրգի ծավալը

 

♦ Եթե n-անկյուն բուրգը հատված է իր հիմքին զուգահեռ հարթությամբ, ապա առաջանում է երկու բազմանիստ, որոնցից մեկը նորից n-անկյուն բուրգ է, իսկ մյուսը կոչվում է n-անկյուն հատած բուրգ:  n-անկյուն բազմանկյունները կոչվում են հատած բուրգի հիմքեր:

t 8 1

♦ Հատած բուրգի մի հիմքի որևէ կետից մյուս հիմքին տարված ուղղահայացը կոչվում է հատած բուրգի բարձրություն:

t 8 2

♦ Հատած բուրգի կողմնային նիստերը սեղաններ են:

♦ Հատած բուրգը կոչվում է կանոնավոր,  եթե այն ստացվել է կանոնավոր բուրգը իր հիմքին զուգահեռ հարթությամբ հատելով:

♦ Կանոնավոր հատած բուրգի հիմքերը կանոնավոր բազմանկյուններ են, իսկ կողմնային նիստերը` հավասարասրուն սեղաններ: Այդ սեղանների բարձրությունները կոչվում են հատած բուրգի հարթագծեր:

t 8 3

♦ Կանոնավոր հատած բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը հավասար է հիմքերի կիսապարագծերի և հարթագծի արտադրյալին:

t 8 3 0

♦ Հատած բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը հավասար կողմնային մակերևույթի մակերեսի և հիմքերի մակերեսների գումարին:

t 8 3 00

♦ Հատած բուրգի ծավալը, որի հիմքերի մակերեսներն են S1 և S2, իսկ բարձրությունը` H, կարելի է հաշվել հետևյալ բանաձևով. \(V = \frac{1}{3}H({S_1} + {S_2} + \sqrt {{S_1}{S_2}} )\):

t 8 4

 

Տարածաչափություն

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top